DOMŮ

Obchodní firma:  
 
PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací spol. a.s.
 
IČ:
 
26706245
 
Sídlo: U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10


Předmět podnikání: zprostředkování pojištění dle zákona o pojišťovnictví.


Povinné  informace dle ust. zákonač. 38/2004 Sb., § 21, odst. 5, písm. a) až e) a odst. 6 písm. a) až c)

 

Pojišťovací zprostředkovatel:

Obchodní firma: PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací spol. a.s.
IČ: 26706245
Sídlo: U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10
Jednající osoba: Petr Kmoch, předseda představenstva
Kontaktní telefon:    
+420  272 769 586
Kontaktní e-mail: petrisk@petrisk.cz

 

Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru vedeném u ČNB jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent.
Ověření je možno provést na www.cnb.cz.

Číslo registrace v registru vedeném u České národní banky:  000004PM / 000919PA .

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven převyšující 10%.

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen provést řádnou analýzu konkurenčních produktů.

Pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje s různými pojišťovnami.

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat na Českou národní banku, popř. žalobu na něj u příslušného soudu.

 

ČLENSTVÍ A OSTATNÍ

acpm-logo

 
sgs