Povinné informace dle zák.č. 170/2018 Sb-1.12.2018

Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

  

§ 88, odst. 1 a)

Samostatný zprostředkovatel:

Obchodní firma:

PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost a.s.

IČ:

267 06 245

Adresa/ sídlo:

U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10

Jednající osoba:

Ing. Petr Kmoch, předseda představenstva

Kontaktní telefon:    

+420 272 769 586

Kontaktní e-mail:

petrisk@petrisk.cz

Odpovědný zástupce právnické osoby:

Josef Špaček

Zápis v OR:

spisová značka B 7731 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání:

zprostředkování pojištění dle zákona

 

Jménem samostatného zprostředkovatele jednají se zákazníkem přímo: pracovníci, jejichž jméno je uvedeno v Záznamu z jednání a taktéž vázaní zástupci, jejichž seznam je uveden na webových stránkách České národní banky (dále jen ,,ČNB'') 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz"

 

§ 88, odst. 1 b)

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB. Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz" )

 

§ 88, odst. 1 c) d)

Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků:

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat předsedovi představenstva společnosti Ing. Petru Kmochovi, a to na e-mail: petrisk@petrisk.cz či písemně na adresu: PETRISK INTERNATIONAL – makléřská pojišťovací společnost a.s., U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10, popřípadě na Českou národní banku.

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze řešit podle občanského soudního řádu či mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (smlouvy neživotního pojištění) a Finančního arbitra (smlouvy životního pojištění).

 

§ 88, odst. 1 e)

Jména pojišťoven, pro které jsme oprávněni zprostředkovávat pojištění jsou uvedena na webových stránkách www.petrisk.cz.

 

§ 88, odst. 1 f)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

 

§ 88, odst. 1 g)

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

 

§ 88, odst. 1 h)

Na žádost zákazníka samostatný zprostředkovatel, nebo vázaný zástupce sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.

 

§ 88, odst. 1 i)

Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce je odměňován samostatným zprostředkovatelem.

 

§ 88, odst. 1 j)

Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.