NAŠE SLUŽBY

Naši odborní pracovníci poskytují komplexní služby v oblasti risk managementu, řízení rizik, pojištění firem a jejich zaměstnanců. Servis zajišťuje více jak 40 zaměstnanců na celém území České republiky.

 
NÁMI NABÍZENÉ DRUHY POJIŠTĚNÍ:

 

Základní
 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění leteckých rizik
 • Pojištění lodí
 • Pojištění občanů (byty, rodinné domy, apod.)
 • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
 • Pojištění odpovědnosti zasílatele
 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění přepravy zásilek
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění zemědělských rizik
 • Stavebně montážní pojištění
Specializované
 • Pojištění ekologické újmy a enviromentálních rizik
 • Pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažných havárií
 • Pojištění kontaminace
 • Pojištění finančních rizik
 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • Kaptivní pojištění
 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění terorismu
 • Pojištění únosu
 • Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce
 • Pojištění zpronevěry
 • Stažení výrobku z trhu
 • Pojištění dronů

 
SLUŽBY NAŠÍ SPOLEČNOSTI ZAHRNUJÍ: