GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR - (General Data Protection Regulation).

 

Pravidla ochrany osobních údajů

Politika integrovaného systému managementu