POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE

Povinné informace dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb.

plnění povinností podle platných právních předpisů

 

§ 21, odst. 2 a odst. 5, písm. a)  

Pojišťovací zprostředkovatel:

Obchodní firma:

PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost a.s.

IČ:

267 06 245

Sídlo:

U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10

Jednající osoba:

Petr Kmoch, předseda představenstva

Kontaktní telefon:    

+420 272 769 586

Kontaktní e-mail:

petrisk@petrisk.cz

Odpovědný zástupce právnické osoby:

Josef Špaček

Zápis v OR:

spisová značka B 7731 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání:

zprostředkování pojištění dle zákona o pojišťovnictví

 

Jménem pojišťovacího zprostředkovatele dle ust. § 6 zákona č. 38/2004 Sb. jednají podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, jejichž seznam je uveden na webových stránkách České národní banky (dále jen ,,ČNB'') https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz a zároveň na našich webových stránkách ZDE.

 

§21, odst. 5, písm. b)

Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném u ČNB jako pojišťovací makléř (registrační číslo: 000004PM) a pojišťovací agent (registrační číslo: 000919PA).

Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz)

 

§21, odst. 5, písm. b)

Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném u ČNB jako pojišťovací makléř (registrační číslo: 000004PM) a pojišťovací agent (registrační číslo: 000919PA).

Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz)

 

§21, odst. 5, písm. c)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

 

§21, odst. 5, písm. d)

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

 

§21, odst. 5, písm. e)

Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele:

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat předsedovi představenstva společnosti panu Petru Kmochovi, a to na e-mail: petrisk@petrisk.cz či písemně na adresu: PETRISK INTERNATIONAL – makléřská pojišťovací společnost a.s., U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10, popřípadě na Českou národní banku.

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze řešit podle občanského soudního řádu či mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (smlouvy neživotního pojištění) a Finančního arbitru (smlouvy životního pojištění).

 

§21, odst. 8

Na základě informací poskytnutých klientem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění zaznamená pojišťovací zprostředkovatel požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním prostřednictvím tzv. Záznamu z jednání s klientem.

 

§21, odst. 9

Informace podle § 21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel v Záznamu z jednání s klientem a na nosiči dat, který je veřejně přístupný v rámci dálkového neomezeného přístupu na webových stránkách www.petrisk.cz.

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ DOKUMENTY:

ČNB - osvědčení agent

ČNB - osvědčení makléř

Seznam podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (PPZ)