Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků - způsoby řešení sporů v oblasti pojištění:

 

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat předsedkyni představenstva společnosti Ing. Monice Kmochové, a to na e-mail: petrisk@petrisk.cz či písemně na adresu: PETRISK a.s., Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, popřípadě na Českou národní banku, ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, web www.cnb.cz.

 

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem lze řešit jak podle občanského soudního řádu, tak mimosoudně.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění je Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, email: arbitr@finarbitr.cz, web: www.finarbitr.cz a subjektem v případě řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění je České obchodní inspekce,  Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.