Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků - způsoby řešení sporů v oblasti pojištění i doplňkového penzijního spoření:

 

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat předsedovi představenstva společnosti Ing. Petru Kmochovi, a to na e-mail: petrisk@petrisk.cz či písemně na adresu: PETRISK INTERNATIONAL – makléřská pojišťovací společnost a.s., U zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10, popřípadě na Českou národní banku, ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, web www.cnb.cz.

 

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem lze řešit jak podle občanského soudního řádu, tak mimosoudně.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění je Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, email: arbitr@finarbitr.cz, web: www.finarbitr.cz a subjektem v případě řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření je České obchodní inspekce,  Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

Petrisk International  |  U Zákrutu 1778/5 106 00 Praha 10

Telefon: +420 272 769 586  |  e-mail: petrisk@petrisk.cz