Pozvánky na valnou hromadu

Na těchto stránkách jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu (nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady) až do okamžiku konání valné hromady a uváděny další údaje pro akcionáře.

Petrisk a.s. |  Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4

Telefon: +420 272 769 586  |  e-mail: petrisk@petrisk.cz